Skip Navigation
© www.flightseeing.de

Informacje o projekcie

Via Sacra - Wkład w ochronę i promocję wspólnego dziedzictwa kulturowego

"Via Sacra" to produkt turystyczny w starożytnym obszarze kulturowym. Prowadzi do wyjątkowych obiektów sakralnych i skarbów sztuki w trójkącie granicznym Niemiec, Polski i Czech, spoglądając wstecz na ponad tysiąc lat wspólnej historii. "Święta Droga" biegnie wzdłuż starych szlaków handlowych i pielgrzymkowych przez Górne Łużyce, Dolny Śląsk i północne Czechy. Zabytki, miejsca kultu, skarby sztuki sakralnej i wiele innych zostały zapomniane przez lata, a istotne wydarzenia historyczne są często nieznane zarówno turystom, jak i mieszkańcom. Projekt i jego działania mają temu przeciwdziałać i poprawić ogólny wizerunek Via Sacra.

Celem zakrojonego na szeroką skalę projektu "Via Sacra - wkład w zachowanie i promocję wspólnego dziedzictwa kulturowego" jest poprawa atrakcyjności promowanego obszaru oraz zachowanie wspólnego, transgranicznego i sakralnego dziedzictwa kulturowego. Ponadto opracowany zostanie autentyczny produkt turystyczny, którego można doświadczyć ponad granicami, a następnie wprowadzony na rynek. Partnerzy projektu postawili sobie za zadanie zintensyfikowanie działań marketingowych i turystyki wysokiej jakości oraz optymalizację wizerunku Via Sacra i regionu przygranicznego.

Aby wnieść pozytywny wkład w poprawę atrakcyjności obszaru i zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego, w szczególności historii sakralnej oraz zabytków i obiektów sakralnych, celem jest połączenie niemieckiej i czeskiej stacji VIA SACRA. Połączenie to ma zostać osiągnięte poprzez zaprojektowanie trasy rowerowej i pieszej wzdłuż istniejących szlaków rowerowych i pieszych po obu stronach granicy. Rezultatem będzie nowy produkt turystyczny: szlak pielgrzymkowy VIA SACRA - sakralna podróż przygodowa.

Aby zachować zabytki sakralne i podnieść świadomość wspólnego dziedzictwa kulturowego, planowane są działania konserwatorskie i budowa centrum informacyjnego na VIA SACRA w Libercu.

Partnerzy projektu starają się również przenieść wyniki i działania projektu do polskiego regionu przygranicznego na zasadzie proporcjonalności i włączyć polskie stacje VIA SACRA do projektu tam, gdzie to możliwe. Koncepcja trasy po polskiej stronie jest perspektywiczna.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć prezentację wynikówKliknij tutaj, aby zapoznać się z raportem merytorycznym

Partnerzy projektu Via Sacra

Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH (partner wiodący)

Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal

Miasto Liberec

 

Czas trwania projektu

2019 do 2021 włącznie

 

Via Sacra

Trasa pielgrzymki

Via Sacra

Trasa pielgrzymki rowerowej

Projekt został sfinansowany z programu współpracy Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Republika Czeska 2014-2020.