Skip Navigation Tag der Via Sacra am 07.09.2024
© www.flightseeing.de

Informace o projektu

Via Sacra - Příspěvek k zachování a propagaci společného kulturního dědictví

"Via Sacra" je turistický produkt ve starobylé kulturní oblasti. Vede k jedinečným sakrálním stavbám a uměleckým skvostům v příhraničním trojúhelníku Německa, Polska a České republiky a ohlíží se za více než tisíciletou společnou historií. "Svatá cesta" vede po starých obchodních a poutních stezkách přes Horní Lužici, Dolní Slezsko a severní Čechy. Památky, kultovní místa, poklady sakrálního umění a mnohé další byly v průběhu let zapomenuty a příslušné historické události a často jsou turistům i místním obyvatelům neznámé. Projekt a projektová opatření mají tomuto stavu čelit a zlepšit celkový obraz Via Sacra.

Cílem rozsáhlého projektu "Via Sacra - příspěvek k zachování a propagaci společného kulturního dědictví" je zvýšit atraktivitu propagované oblasti a zachovat společné, přeshraniční a sakrální kulturní dědictví. Kromě toho bude navržen a následně uveden na trh autentický turistický produkt, který bude možné zažít přeshraničně. Partneři projektu si dali za úkol zintenzivnit marketingové aktivity a kvalitní cestovní ruch a optimalizovat image Via Sacra a příhraničního regionu.

Aby se pozitivně přispělo ke zvýšení atraktivity oblasti a zachování společného kulturního dědictví, zejména sakrální historie a sakrálních památek a zařízení, je cílem propojit německé a české stanice VIA SACRA. Tohoto propojení má být dosaženo návrhem cyklistické a turistické trasy po stávajících cyklistických a turistických stezkách na obou stranách hranice. Výsledkem bude nový turistický produkt: poutní trasa VIA SACRA - posvátná dobrodružná cesta.

Pro zachování posvátných památek a zvýšení povědomí o společném kulturním dědictví se plánují restaurátorská opatření a výstavba informačního centra na trase VIA SACRA v Liberci.

Projektoví partneři se rovněž snaží přenést výsledky a aktivity projektu do polského příhraničí v poměrné míře a zapojit do projektu polské stanice VIA SACRA, kde to bude možné. Koncepce trasy na polské straně je perspektivní.

Prezentaci výsledků naleznete zdeKlikněte zde pro věcnou zprávu

Partneři projektu Via Sacra

Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH (vedoucí partner)

Mezinárodní centrum setkávání St. Marienthal

Město Liberec

 

Doba trvání projektu

2019 až 2021 včetně

 

Via Sacra

Poutní trasa

Via Sacra

Cyklistická poutní trasa

Tento projekt byl financován z programu spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020.